فشارسنج های پزشکی

فشارسنج طبی دستگاهی است که در پزشکی برای اندازه‌گیری فشار خون افراد استفاده می‌شود. فشارسنج ها انواع مختلفی دارند که شامل فشارسنج جیوه‌ای، فشارسنج عقربه‌ای و فشارسنج دیجیتال می باشد. علاوه بر این فشارسنج ها بر اساس نوع کاف به سه دسته بازویی، مچی و انگشتی نیز تقسیم بندی می شوند.

میزان فشار خون در افراد سالم 120 روی 80 میلیمتر جیوه است.


Refine Search